Ngọc Anh

Đến từ Ha Noi, Vietnam
Sinh vào 25 tháng 12 năm 1990